TRI Consulting er et management consulting-selskap som leverer tjenester innen lederutvikling og lederkommunikasjon, team- og organisasjonsutvikling.


Daglig leder Stein D. Wesenberg                

Konsulenter med fagkompetanse

Ved å undervise på ledende universiteter holder vi             oss oppdatert på det nyeste innen forskning og                utvikling på leder-, team- og organisasjonsfeltet.                  Våre konsulenter underviser i følgende fag: 

  • Ledelse i Praksis                                       IØ1000, INDØK, NTNU
  • Endringsledelse                                                     Master of Technology Management, NTNU             (NHH-MIT)
  • Intern kultur og kommunikasjon                        IKK1102,  Markedshøyskolen

 

Vår lidenskap

Lidenskapen etter å få til endring, klare å motivere, få mennesker til å gjøre noe nytt, er det som driver oss i TRI.  I over 20 år har vi jobbet med å få våre kunder gjennom endringer og fornyelsesprosesser. Vi gjør dette sammen med kunden og med et engasjement som merkes.

Endringskommunikasjon

Hvordan endringen formidles, hva lederen sier og hvordan informasjonen flyter i organisasjonen er avgjørende for å lykkes. Tjenestene våre er sterkt knyttet til hvordan leder og organisasjon skal kommunisere endringen.

Endring som varer

Vi baserer våre tjenester og endringskompetanse på sterk faglig forankring innen ledelse, team, og organisasjonsutvikling. Våre rådgivere er tilknyttet en eller flere ledendeutdannings- institusjoner. Våre konsulenter og samarbeidspartnere er seniorkonsulenter med lang fartstid som konsulenter og ledere.

Fornøyde kunder

Kundene våre er fornøyde fordi de ser at endringene varer. Grunnen til at vi lykkes er at vi kombinerer: sterkt faglig fokus, lang erfaring, god kommunikasjon gjennom endringen og vår lidenskap for å skape fornyelse sammen med  kunden.