Evolve with usPraktisk endringsledelse-lederpodden episode #202

med arbeids- og organisasjonssiolog Stein D. WesenberPraktisk endringsledelse

Viser hvordan målorientert og styrt endring kan gjøres på en systematisk og praktisk måte. Metodene, teknikkene og verktøyene som formidles, er forskningsbasert og justert til nordiske forhold på bakgrunn av over 25 års praktisk erfaring.


Praktisk endringsledelse

I samarbeid med Computerworld lanseres Computerworld Academy i november. Vi tilbyr et intensivt heldagskurs i hvordan lykkes med endring.TRI Consulting AS er et ledelsesrådgivning selskap som leverer tjenester innen:


Lederutvikling og Lederkommunikasjon


Ledere må vise vei og kommunisere hvor organisasjonen skal gå

Vi har 18 moduler i lederkurs

Kursene kan være frittstående eller inngå som et større lederprogram for kunden. Vi etablerer ofte egne «lederskoler» for kundene. En lederskole innebærer et program som varer eksempelvis over et år. Der ledere utfordres til å definere utviklingsmål, motta feedback og trene på konkret definert atferd. Delta på samlinger, lede litteratur og ledelses artikler.

Våre hovedmoduler i slike programmer er som følger: 

Organisasjonsutvikling og Innovasjon


Organisasjonen må involveres og alle interne krefter bør brukes for å skape innovasjon

Teamutvikling som Modustrening


Team bør frigjøre deltakerens kunnskap og kompetanse og alle må være med på å skape effektivitet og konkurransefortrinn

Endringsledelse og Endringskommunikasjon


Endringer må opprettholdes så en hele tiden er i takt med omgivelsene. Vårt endrings-arbeid skjer gjennom bruk av velutprøvde metoder


Kursmoduler 

Fra Modul 1 Endringsledelse til Modul 10 Hvordan sikre at endringen fester seg.
Modul 1 Hva er endringsledelse
"Ingen endring uten kommunikasjon"Utvalgte ProsjekterSmart Innovation Norway

2020-2023


Nord Helikopter

2019-2021


Visa norden og Baltikum

2018-2021


Omorganisering av Park & Anlegg

2017-2021


Innføring av SAP i Nortura

2016-2021


Assemblin

2015-2020

Møt Stein


Stein D. Wesenberg har over 20 års erfaring med endringsprosesser og prosjektledelse fra privat og offentlig sektor. Han har bred erfaring fra forskjellige roller i implementeringsprosjekter med fokus på å få medarbeidere trygt igjennom endringer, som prosjektdeltaker til ledelse av store IT-prosjekter.

Fornøyde kunder

Stein trives best når han jobber tett med dem som skal gjennom endringen, både på operativt og strategisk nivå. 

Noen av selskapene TRI Consulting har hatt oppdrag for


Omtalt på