Smart Innovation Norway

2020-2023

Smart Innovation Norway er et forsknings- og innovasjonsselskap, som arbeider for det grønne skiftet og nye bærekraftige arbeidsplasser. Selskapet bistår organisasjoner med å anvende forskning og innovasjon til ny praksis. Arbeidet som rådgiver for toppleder og ledergruppen. Arbeidet bestod i en til en rådgivning, analyse av teamet, etablere og gjennomføre et teamutviklingsløp, for toppledergruppen og mellomledere i organisasjonen.