Smart Innovation Norway

2020-2023

Smart Innovation Norway er et forsknings- og innovasjonsselskap, som arbeider for det grønne skiftet og nye bærekraftige arbeidsplasser. Selskapet bistår organisasjoner med å anvende forskning og innovasjon til ny praksis. Arbeidet som rådgiver for toppleder og ledergruppen. Arbeidet bestod i en til en rådgivning, analyse av teamet, etablere og gjennomføre et teamutviklingsløp, for toppledergruppen og mellomledere i organisasjonen.

Nord Helikopter

2019-2021


Det Ålesund-baserte transportselskapet Nord Helikopter er en middels stor aktør i transportmarkedet langs norskekysten. Oppdraget besto i å evaluere organisasjonsmodellen, og etablere en ny strategi for selskapet. Det ble igangsatt ulike forbedringsprosjekter og etablert nye kommunikasjonsrutiner, samt gitt lederopplæring. Hovedfokus var å få de ulike arbeidsteamene til å utnytte sitt potensiale enda bedre.

For å lykkes i prosjektet ble det lagt stor vekt på Endringsledelse.


Visa Norden og Baltikum

2018-2021

Lederteamet for Visa Norden og Baltikum har i perioden gjennomgått leder- og teamutvikling. Fokuset for leder og teamutviklingen var å utvikle nye måter å forbedre og oppnå måloppnåelse. Utvikle den enkelte leders prestasjoner og skape et mer effektivt team. Team ytelsen økte ved å tilføre teknikker for økt kunnskapsdeling, skape mer trygghet og nye «groundrules» blant topplederteamet. Programmet inneholdt også opplæring i endringsteknikker for raskere å tilpasse seg et skiftende marked med mål om hele tiden være foran konkurrentene.

Omorganisering av Park & Anlegg

2017-2021

Park og Anlegg er en av de største aktørene innen anleggstjenester i Østfold. Arbeidet som rådgivende konsulent for en rekke endrings-prosjekter i selskapet. Bistått i utvikling av ny strategi, omorganisering av strukturen, etablering av nye kommunikasjonsformer, samt innføring av ny prosjekthåndbok. Arbeidet bestod også i å utvikle og gjennomføre selskapets lederskole for ledere på alle nivåer. Gjennom omstillingsprosessene har endringsledelse stått sentralt for å lykkes.


Innføring av SAP i Nortura

2016-2021

Nortura har igjennom 6 år innført SAP i hele organisasjonen og på alle sine 33 anlegg i Norge. 5500 ansatte har fått ny arbeidsdag med SAP. Stein var ansvarlig konsulent for endringsledelse og kommunikasjon hvor han sammen med NTT data og kunden ledet over 40 konsulenter og rådgivere.

Hovedfokus bestod primært av kommunikasjon, endringsledelse og opplæring. Det var mye fokus på etablering av endringsstrategier, onboarding av ledere og  endringsklarhetsanalyser. Etablere praktiske planer for å gjennomføre endring i støttefunksjonene og ute på anlegg. Etablere strategier og konkret arbeid for å håndtere endringsmotstand, samt strategisk og praktisk kommunikasjonsarbeid rettet mot hele organisasjonen.


Arbeidet bestod også i mye topp- og mellomledercoaching for å få endringen til å skje, og bygge motivasjon i organisasjonen for en vellykket implementering.

Assemblin

2015-2020

Stein har bistått selskapet med en stor endringsreise fra å være et lokalt selskap i Drammensregionen til å bli en landsdekkende VVS aktør i Norge. Arbeidet med endringen har bestått i å fasilitere en serie av strategisamlinger igjennom flere år, omorganisering, lederutvikling, effektivisere arbeidsprosesser og etablere nye kommunikasjonskanaler.


Mye av å jobbe med endringsledelse går på å forberede, skape eierskap, involvere og kommunisere endringen godt før endringen faktisk finner sted.Andre tidligere samarbeidspartnere