Nord Helikopter

2019-2021


Det Ålesund-baserte transportselskapet Nord Helikopter er en middels stor aktør i transportmarkedet langs norskekysten. Oppdraget besto i å evaluere organisasjonsmodellen, og etablere en ny strategi for selskapet. Det ble igangsatt ulike forbedringsprosjekter og etablert nye kommunikasjonsrutiner, samt gitt lederopplæring. Hovedfokus var å få de ulike arbeidsteamene til å utnytte sitt potensiale enda bedre.

For å lykkes i prosjektet ble det lagt stor vekt på Endringsledelse.