Organisasjonsutvikling og Innovasjon


Når det strategiske målet er satt må alle deler av en organisasjon tilpasses og tunes mot markedet. Vi jobber med alle aspekter av organisasjonsutvikling som: organisasjonsoppbygging, roller og ansvar, optimalisering av arbeidsprosesser, koordinering mellom enheter, attraktivitet som arbeidsgiver, møteledelse, kommunikasjon og informasjonsflyt. Vi lykkes i slike prosjekter fordi prosjektteamet bruker sterke virkemidler internt for å kommunisere det nye.


Våre metoder

Vi arbeider alltid praktisk og systematisk når vi igangsetter organisasjonsutviklingsprosjekter. Vår overordnede metode består av 6 faser. Vi innehar verktøy og metoder fra undervisning og forskning samt 20 års praktisk erfaring i bruk av metodene.