Teamutvikling som Modustrening


For å lykkes med endringer må arbeidsteamene fungere optimalt. Vi utvikler effektive team som svarer på omgivelsenes krav. Vårt begrep er teamutvikling som modustrening. Team trenes opp i ulike modus og hvordan de skal skifte hurtig mellom modus. Målet er et kontinuerlig fokus på hva som er rett modus i en gitt situasjon. Dette krever helt nytt fokus på informasjonsflyt i organisasjonen og i arbeidsteamene.

Konsulentene i TRI Consulting tilbys også som støttespillere og coacher for ledere og team. Tjenestene er særlig egnet for organisasjoner som er i eller skal igjennom endringer, eller som har utfordringer de ønsker løst. Målet er å dyktiggjøre ledere og grupper til selv å håndtere egne utfordringer.

Utvikling av Team

For å utvikle team foretar vi alltid en sjekk av tilstanden på teamet først. Vi bruker ulike metoder fra de mest avanserte SPGR Metoden til enklere GAP Analyser. Hensikten er å finne ut hvor teamet er og hva som skal til for å få dem over på en mer effektiv vei.