Endringsledelse og Endringskommunikasjon


Systematisk tilnærming og et godt velutprøvd metodeverk gjør endringsprosjektet vellykket. Kombinasjonen av godt metodeverk og dyktige seniorkonsulenter skaper vellykkede endringer. Hurtige endringer krever god kommunikasjon og formidlingsevne, etablerer eierskap, samt engasjement for endring.

Vårt metodeverk heter C3

Vår implementerings styrke ligger i kombinasjonen av velutprøvd endringsmetode med sterkt fokus på kommunikasjon og formidling.