Lederutvikling og Lederkommunikasjon


Vi fokuserer sterkt på lederutvikling og  lederkommunikasjon.  Den enkelte leder må skape drivkraft for endring. Vår lederutvikling gjennomføres av ledertrenere (sosiologer og psykologer) som er tilknyttet lederutvikling på INDØK, NTNU. Vi kobler lederutviklingen sammen med formidlingstrening og presentasjonsteknikk. Kombinasjonen gir sterk utvikling av  lederkompetansen (innhold) og                                    kommunikasjonsevnen (form).

Vi har 18 moduler i lederkurs

Kursene kan være frittstående eller inngå som et større lederprogram for kunden. Vi etablerer ofte egne «lederskoler» for kundene. En lederskole innebærer et program som varer eksempelvis over et år. Der ledere utfordres til å definere utviklingsmål, motta feedback og trene på konkret definert atferd. Delta på samlinger, lede litteratur og ledelses artikler. 

Våre hovedmoduler i slike programmer er som følger: 

Organisasjonsutvikling og Innovasjon


Når det strategiske målet er satt må alle deler av en organisasjon tilpasses og tunes mot markedet. Vi jobber med alle aspekter av organisasjonsutvikling som: organisasjonsoppbyggingroller og ansvaroptimalisering av arbeidsprosesserkoordinering mellom enheterattraktivitet som arbeidsgiver,      møteledelsekommunikasjon og informasjonsflyt. Vi lykkes i slike prosjekter fordi prosjektteamet bruker sterke virkemidler internt for å kommunisere det nye.


Våre metoder

Vi arbeider alltid praktisk og systematisk når vi igangsetter organisasjonsutviklingsprosjekter. Vår overordnede metode består av 6 faser. Vi innehar verktøy og metoder fra undervisning og forskning samt 20 års praktisk erfaring i bruk av metodene.

Teamutvikling som Modustrening


For å lykkes med endringer må arbeidsteamene fungere optimalt. Vi utvikler effektive team som svarer på omgivelsenes krav. Vårt begrep er teamutvikling som modustrening. Team trenes opp i ulike modus og hvordan de skal skifte hurtig mellom modus. Målet er et kontinuerlig fokus på hva som er rett modus i en gitt situasjon. Dette krever helt nytt fokus på informasjonsflyt i organisasjonen og i arbeidsteamene.

Konsulentene i TRI Consulting tilbys også som støttespillere og coacher for ledere og team. Tjenestene er særlig egnet for organisasjoner som er i eller skal igjennom endringer, eller som har utfordringer de ønsker løst. Målet er å dyktiggjøre ledere og grupper til selv å håndtere egne utfordringer.


Utvikling av Team

For å utvikle team foretar vi alltid en sjekk av tilstanden på teamet først. Vi bruker ulike metoder fra de mest avanserte SPGR Metoden til enklere GAP Analyser. Hensikten er å finne ut hvor teamet er og hva som skal til for å få dem over på en mer effektiv vei.

Endringsledelse og Endringskommunikasjon


Systematisk tilnærming og et godt velutprøvd metodeverk gjør endringsprosjektet vellykket. Kombinasjonen av godt metodeverk og dyktige seniorkonsulenter skaper vellykkede endringer. Hurtige endringer krever god kommunikasjon og formidlingsevne, etablerer eierskap, samt engasjement for endring.

Vårt metodeverk heter C3

Vår implementerings styrke ligger i kombinasjonen av velutprøvd endringsmetode med sterkt fokus på kommunikasjon og formidling.