Assemblin

2015-2020

Stein har bistått selskapet med en stor endringsreise fra å være et lokalt selskap i Drammensregionen til å bli en landsdekkende VVS aktør i Norge. Arbeidet med endringen har bestått i å fasilitere en serie av strategisamlinger gjennom flere år, omorganisering, lederutvikling, effektivisere arbeidsprosesser og etablere nye kommunikasjonskanaler.

Mye av å jobbe med endringsledelse går på å forberede, skape eierskap, involvere og kommunisere endringen godt før endringen faktisk finner sted.