Lederutvikling og Lederkommunikasjon


Vi fokuserer sterkt på lederutvikling og lederkommunikasjon.  Den enkelte leder må skape drivkraft for endring. Vår lederutvikling gjennomføres av ledertrenere (sosiologer og psykologer) som er tilknyttet lederutvikling på INDØK, NTNU. Vi kobler lederutviklingen sammen med formidlingstrening og presentasjonsteknikk. Kombinasjonen gir sterk utvikling av lederkompetansen (innhold) og kommunikasjonsevnen (form).


Alle kursene gjennomføres av Stein D. Wesenberg og samarbeidspartnere, enkeltstående eller som en del av et større lederutviklingsprogram. Kursenes lengde justeres i forhold til antall deltakere og hvor mye praktisk trening som er ønskelig pr. kursdag.