Modul 9:    MedarbeidersamtalenBeskrivelse

Medarbeidersamtalen er et ledelsesverktøy som gjennomføres i visse sykluser, eksempelvis to ganger i året. Samtalen har en bestemt form som gjennomgås, i tillegg til praktiske tips det er nyttig å ta med seg som leder. Det presenteres maler og gjennomføringsmodeller for leder og medarbeider.


Læringsmål for den enkelte leder:


  •  Ha en grunnleggende forståelse av hva medarbeidersamtalen er, og   hvordan den kan gjennomføres.

  •  Ha klart for seg hvordan en årlig medarbeider syklus kan settes sammen.

  •  Vært igjennom maler for samtalen og hva gode samtaler kan innebære.

  •  Lære seg verktøyene som brukes i en medarbeidersamtale.


Etter kurset skal lederen:


  •  Kunne gjennomføre medarbeidersamtaler i egen organisasjon.

  •  Vite hva som bør gjøres før, under og etter samtalen.

  •  Lært seg praktiske teknikker for selve samtalen.


Lengde:

  •  4 timer, a 50 min

Kommentar: 

  •  Kan utvides til heldagskurs. Hvis organisasjonen har egne maler og   fremgangsmåter for gjennomføring av samtalen kobles disse malene   inn i kurset. Det anbefales å arbeide tett med HR-avdelingen i forkant av   kurset.