Modul 10:    Coachende lederstilBeskrivelse

Modulen gir en gjennomgang av hvordan ledere kan anvende coaching som en del av sin ledertilnærming. Det fokuseres på coaching i arbeidslivet og hvordan teknikker fra coaching kan anvendes i daglig ledelse. Det vektlegges spesielt hvordan språket brukes som ledelsesverktøy. Vi går igjennom hvordan lederen med enkle grep kan endre situasjonen ved å endre sin språkføring og spørsmålsbruk.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Får en gjennomgang av hva coaching er, litt historikk rundt   tilnærmingen og hvilke typer coaching som finnes.

 •  Gjennomgang av de overordnete framgangsmåtene og hvilke metoder   som finnes.

 •  Bevissthet rundt hva som kjennetegn ved en god coach.

 •  Gjennomgang av hvordan språkføringen til coachende ledere er   annerledes enn annen type ledelse.

 •  Gjennomgang av Coaching økter fem Steg “C5S”.


Etter kurset skal lederen:


 •  Ha lært seg praktiske teknikker for hvordan en kan endre sin lederstil til   å  bli mer coachende.

 •  Ha økt bevissthet rundt hvordan endringer i språkbruken som leder gjør   at en raskt endrer lederstil.

 •  Lært seg den overordnede prosessen ved coahingens fem steg “C5S”.

 •  Kunne ta i bruk hjelpeverktøyene:

       1) Fornøydhetsdiagram.

       2) GROW tilnærmingen.

       3) Målmatrise.

       4) Sosiogram.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min

Kommentar: 

 •  Kan utvides til å bli et to dagers kurs.