Modul 11:    KunnskapsdelingBeskrivelse

Mange selskaper snakker varmt om kunnskapsdeling og hvor viktig det er, men det er få som får dette til i praksis. Modulen gir en innføring i kunnskapsdeling i arbeidsgrupper og team. Kurset egner seg for grupper som består av kunnskapsmedarbeidere. Denne type medarbeidere trenger ofte å bruke hverandres kunnskap for å utføre en enda bedre jobb. Kurset viser hvordan slike team kan øke sin organisatoriske læring og hvordan de som gruppe kan bli flinkere til å benytte seg av hverandre.


Læringsmål for den enkelte leder:


  •  Hva kunnskapsdeling er.

  •  Forstå hva organisatorisk læring er.

  •  Få teknikker og metoder for hvordan kunnskapsdeling kan utføres i   praksis.

  •  Lære seg øvelser og verktøy for hvordan den enkelte medarbeiders   kunnskap kan synliggjøres for resten av gruppen.

  •  Hvordan skape holdninger hos den enkelte og kultur i gruppen for å   drive kunnskapsdeling.


Etter kurset skal lederen:


  •  Kunne bruke teknikker for kunnskapsdeling.

  •  Fått innføring i hva “strukturert networking” er og hvordan en selv kan gjennomføre networking øvelsen i egen organisasjon.

  •  Igangsette teknikker for å skape holdninger og kultur i egen   organisasjon for å få til kunnskapsdeling


Lengde:

  •  4 timer, a 50 min

Kommentar: 

  •  Kan utvide foredraget til et kurs.