Modul 6:    MøteledelseBeskrivelse

Modulen gir en god gjennomgang av hva som skal til for å holde effektive og gode møter. Det fokuseres på hvordan lederen strukturerer møter, hva som må gjøres før, underveis og etter møtet. Det gis innblikk i hvordan man kan holde effektive, korte og presise møter. Deltakerne utfordres i stor grad på sine egen måte å holde møter. Det fokuseres også i stor grad på å dele erfaringer internt blant deltakerne. Kurset vil vektlegge hvilke enkle grep hver enkelt leder kan gjøre for å forbedre måten møtene de har ledes på.


Læringsmål for den enkelte leder:


  •  Forstå prosessen som ligger bak et effektivt møte.

  •  Gjennomgang av gode og praktiske råd for å gjennomføre effektive   møter.

  •  Tilegne seg fem fasemodellen “5FM” for gode møter.

  •  Beskrive rollene som spilles av personene i et effektivt møte.

  •  Økt egenforståelse av måten møter ledes på.


Etter kurset skal lederen:


  •  Kunne bruke modellen “5FM” for effektive møter.

  •  Umiddelbart kunne anvende teknikker for å bedre sine egne møter.

  •  Være mer bevisst hva som fungerer og ikke fungerer i måten møter           ledes på.


Lengde:

  •  4 timer, a 50 min