Modul 7:    LederkommunikasjonBeskrivelse

Ledere som ikke kommuniserer godt med sine medarbeidere får ofte problemer med tilslutning og framdrift.

Vi mener det er så viktig at vi påstår: «Ingen ledelse uten kommunikasjon».

Modulen Lederkommunikasjon gir en grunnleggende forståelse for hva lederkommunikasjon er og hvordan ledere kan bedre sin kommunikasjonsmåte. Kurset er av praktisk karakter og gir deltakere en rask innføring i gode modeller og teknikker for hvordan de kan forbedre, endre eller prøver ut nye teknikker når de kommuniserer med sine ansatte. Kurset fordrer stor deltaker medvirkning.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Skape bevissthet rund lederen som kommunikator

 •  Gjennomgang av kommunikasjonsstiler og hva som passer for deg

 •  Vise hva et kommunikasjonsrom i en gruppe er og hvordan du som   leder kan øke dette rommet slik at gruppen kommuniserer bedre.

 •  Forstå hva en metasamtale er og hvordan etablere denne type samtaler   i din arbeidsgruppe

 •  Gjennomgang av avsenderrollen, og bruk av spørsmål som verktøy til   økt  forståelse.

 •  Håndtere innhold i kommunikasjonen – klare å få tilbakemelding.


Etter kurset skal lederen:


 •  Ha økt bevissthet rundt egen kommunikasjonsstil og muligheter en har   til forbedring.

 •  Kunne bruke ORBI- metoden slik kommunikasjonen forstås og kan bli   bedre.

 •  Bruke STS metoden slik at fokuset på innholdet av det som   kommuniseres kommer fram.

 •  Kunne prøve ut nye kommunikasjonsteknikker i sin arbeidsgruppe.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min