Modul 5:    Hvordan delegereBeskrivelse

Modulen gir en god gjennomgang av tre faser en leder må igjennom når vedkommende skal delegere.

De tre fasene er:

1) Selve delegeringen av oppgaver.

2) Følge opp underveis i arbeidet.

3) Oppgaven avsluttes.

Foredraget starter med å vise en film. Episodene i filmen viser de tre fasene utført på en bestemt leder atferd. Filmen gir grunnlag for gode eksempler og mye refleksjon i gruppen. Det fokuseres i stor grad på hvilke erfaringer deltakerne selv sitter inne med. Underveis i foredraget brukes det mye tid på å dele erfaringer. Hva som fungerer og ikke fungerer når en skal delegere og hvordan delegering kan skje mest effektivt.


Læringsmål for den enkelte leder:


  •  Bevisstgjøring i forhold til hvordan den enkelte leder delegerer, hvordan   oppgaver blir fulgt opp og hvordan oppgaver avsluttes.

  •  Tilegne seg praktiske teknikker som kan anvendes umiddelbart.

  •  Erfaringsutveksling mellom deltakere i gruppen: “Vi lærer av hverandre”.

  •  Selvrefleksjon “hvordan delegerer jeg egentlig”, “hvordan oppleves jeg   når jeg delegerer?”, “skaper jeg arbeidslyst og motivasjon?” .

  •  Avklare hvordan du som leder, best mulig kan delegere oppgaver til din   gruppe.


Etter kurset skal lederen:


  •  Ha lært seg en praktisk trefasemodell for delegering som umiddelbart   kan anvendes.

  •  Ha lært seg praktiske teknikker for delegering.

  •  Ha økt bevissthet rundt hvordan du som leder kan bli opplevd når du   delegerer.

  •  Tilegnet seg mange erfaringer fra andre deltakere.


Lengde:

  •  4 timer, a 50 min