Modul 4:    Motivasjon og ledelseBeskrivelse

Modulen gir en innføring i motivasjonsfremmende tiltak en leder kan bruke for å skape motivasjon blant medarbeidere. Fokuset er på egenmotivasjon, hva som skaper motivasjon hos den enkelte medarbeider, og gruppe motivasjon, hvordan gruppen kan skape tilhørighet og motivasjon for den enkelte. Det er også stort fokus på lederen og hvilken atferd som fremmer og hemmer motivasjon. Foredraget bruker bevissthetsfremmende teknikker for at lederne i økende grad skal kunne spille på seg selv som motivator.


Læringsmål for den enkelte leder:


  •  Skal få en god forståelse for hva motivasjon er, hva som trigger det og   hvilke insentiver som fremmer motivasjon.

  •  Bevisstgjøring av hva medarbeidere blir motivert av, og hvorvidt du som leder klarer å matche det behovet.

  •  Økt bevissthet hos den enkelte leder om hva det er ved vedkommende   som kan virke motiverende.

  •  Ha klart for seg forholdet mellom motivasjon, trivsel og oppgaveløsning.

  •  Teknikker og tips til hvordan en skal gå fram for å skape motivasjon for   enkeltmedarbeidere og for gruppen som ledes.


Etter kurset skal lederen:


  •  Ha tilegnet seg teknikker for hvordan skape egenmotivasjon.

  •  Ha en forståelse for hvordan sosial motivasjon kan skapes.

  •  Tilegne seg verktøy som “Motivasjonskurven”.


Lengde:

  •  3 timer, a 50 min