Modul 3:    SelvledelseBeskrivelse

Modulen gir en strukturert tilnærming til 5 hovedområder for selvledelse.

Det fokuseres på:

1) Hvordan lede egen væremåte?

2) Hvordan lede egne tanker?

3) Hvordan tilrettelegge eget arbeid?

4) Hvordan drive selvbelønning? 

5) Hvordan utvikle selvtillit og mestringstro? Hensikten med foredraget er å        bruke tid på egenrefleksjon og vektlegge erfaringsutveksling mellom              deltakerne.


Læringsmål for den enkelte leder:


  •  Økt bevissthet rundt spørsmålet: “Hvordan tenker jeg i forhold til hvordan jeg leder meg selv”.

  •  Kompetanse rundt og ideer i forhold til måter å lede seg selv på.

  •  Tilegne seg en strukturert tilnærming for å lede seg selv.

  •  Ha et bilde av hvordan man kan belønne seg selv og hvordan utvikle   egen selvtillit.


Etter kurset skal lederen:


  •  Ha lært seg teknikker for hvordan en kan lede egne tanker og   handlinger.

  •  Være mer effektiv i forhold til hvordan tilrettelegge sitt eget arbeid.

  •  Være mer bevisst på hvordan en belønner seg selv og hvordan en selv oppnår driv i arbeidet.


Lengde:

  •  3 timer, a 50 min