Modul 2:    Ny som lederBeskrivelse

Modulen har som mål å gi medarbeidere som har fått lederverv en god innføring i hva du som leder bør gjøre helt i starten av din lederkarriere. Gjennom kurset skal den enkelte leder få innblikk i hva det vil si å være leder og hva det er lurt å gjøre når du har fått rollen. Det fokuseres også på problemstillinger knyttet til rollen som nye ledere ofte ikke er klar over. Modulen ”Ny som leder” gir nye ledere en god ramme for videre praksis som leder.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Får en innføring i hvilke overganger lederen blir stilt ovenfor når en   beveger seg fra en faggruppe til en ledergruppe, fra en fagrolle til en   lederrolle.

 •  Det fokuseres også på identitetsendringer fra å se på seg selv som en   fagperson til å se på seg selv som en leder med lederidentitet.

 •  Tilegne seg praktiske tips til hva du konkret bør gjøre når du er i   overgangen til å bli en leder.

 •  Øke den enkeltes bevissthet og forståelse rundt det å bli/ være en leder.


Etter kurset skal lederen:


 •  Unngå de klassiske fallgruvene en ny leder ofte går i.

 •  Være mer klar over hvilke lederutfordringer vedkommende må regne   med å støte på.

 •  Forstå hvilke overganger en har vært i eller er i som ny leder.

 •  Jobbe mer med sin egen “lederidentitet”, styrke den, og etter hvert   betrakte seg selv mer og mer som en leder.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min

Kommentar: 

 •  Kurset egner seg for nye ledere og bør kobles opp til HR-avdelingen.

 •  Hva organisasjonen selv forventer av sine ledere kan kobles inn i kurset.