Modul 17:    Ledelse i stressende situasjonerBeskrivelse

For mange preges dagens arbeidssituasjon av stress og manglende kontroll. Dette er usunt for individet og i lengden uproduktivt for organisasjonen. Modulen fokuserer på hva ledere kan gjøre for å håndtere eget stress og skape mindre opplevelse av stress hos sine medarbeidere. Modulen er egnet for personer som har mye å gjøre og som strever med å holde hodet over vann. Det læres opp i en mengde praktiske teknikker som er lett å lære og å bruke etter kurset.


Læringsmål for den enkelte leder:


  •  Øke forståelse av hva som forårsaker stress i din ledersituasjon.

  •  Lære hva stressorer er og hva stress fysiologisk gjøre med kroppen din.

  •  Lære å kjenne igjen situasjoner og kroppslige reaksjoner som er med på   å føre kroppen inn i stressmodus.

  •  Lære teknikker for å ta kontroll over situasjoner, tiden og arbeidet slik at   stressnivået reduseres.

  •  Lære enkel avslapningsøvelser for stressreduksjon.


Etter kurset skal lederen:


  •  Vite hva en skal gjøre for å redusere stress.

  •  Planlegge bedre, ta kontrollen over tiden, situasjonen og omgivelsene   slik at stress reduseres.

  •  Bruke stressreduserende teknikker.


Lengde:

  •  4 timer, a 50 min (kan utvides)