Modul 18:    Hvordan bruke organisasjonskultur                        som lederverktøy?


Beskrivelse

Modulen gir en innføring i hvordan ledere kan bruke kultur som et verktøy for å skape bedre sammensatte og effektive grupper og organisasjoner. Målet er å utvide verktøykassen til lederen ved å vise ulike metoder og teknikker som kan brukes for å bygge sterk kultur i organisasjonen. Kurset tar også opp hvordan to avdelinger eller organisasjoner med ulik kultur kan integreres.


Læringsmål for den enkelte leder:


  •  Forstå hva kultur er, og hvordan en kan påvirke kulturen i grupper og   organisasjoner slik at de blir mer sammensatt og effektive.

  •  Lære 10 lederteknikker for hvordan ledere kan påvirke organisasjonens   kultur.

  •  Lære «K3 Metode for kultur integrasjon og endringskommunikasjon», som er et helhetlig rammeverk for stegvis kultur integrasjon.

  •  Lære teknikker og framgangsmåter for hvordan ulike kulturer skal   integreres.


Etter kurset skal lederen:


  •  Kunne bruke teknikker for å påvirke organisasjonen.

  •  Kunne bruke enkle framgangsmåter for å sikre kulturi ntegrasjon.

  •  Bruke ulike teknikker for å få medarbeidere til fokusere på kultur og   integrasjon.


Lengde:

  •  4 timer, a 50 min (kan utvides)