Modul 16:    Den vanskelige samtalenBeskrivelse

Fra tid til annen må ledere formidle til medarbeidere eller teamet sitt vanskelige forhold. Det kan eksempelvis være nedbemanning situasjoner, eller tilbakemelding om dårlige resultater. Temaene er mange og ledere kan tidvis ha vanskeligheter med å formidle budskapet. Modulen «Den vanskelige samtalen» gir lederen en god innblikk i hvordan slike samtaler bør bygges opp, hva og hvordan ting skal kommuniseres. Og ikke minst hvordan en selv skal forberede seg emosjonelt og klare å gjennomføre samtalen på en profesjonell måte.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Hvorfor er det viktig å håndtere vanskelige samtaler profesjonelt.

 •  Hvordan åpne samtalen.

 •  Hvordan håndtere følelsesutbrudd.

 •  Dine egne styrker og utviklingsområder.

 •  Forskjellige typer tilbakemeldings teknikker.

 •  Hvordan avslutte samtalen.

 •  Hvordan følge opp medarbeideren i etterkant.


Etter kurset skal lederen:


 •  Ha klart for seg de ulike stegene i samtale.

 •  Være bedre mentalt forberedt til å gjennomføre samtalen.

 •  Vite hva det er lurt og ikke lurt og formidle.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min (kan utvides)