Modul 15:    Endringsledelse og

                      endringskommunikasjonBeskrivelse

Modulen gir en grunnleggende forståelse av hva endringsledelse er, hvordan man kan gjennomføre vellykkede endringer og hvilke fallgruver en bør unngå. Den praktisk aktivitetsbaserte metode for endringsledelse «C3 Metode for endringsledelse og endringskommunikasjon» presenteres. Endringsarbeidet deles opp i faser og hver fase har aktiviteter som må/bør gjennomføres suksessivt i endringsarbeidet. I hver fase fokuseres det på toppledere, mellomledere, medarbeidere som skal gjennomgå endringen, organisasjonsmessige endringer og teamet som skal gjennomføre endringen. Modulen har et praktisk og strukturert fokus på hva ledere må gjøre for å sikre vellykkede endringsprosjekter.


Læringsmål for den enkelte leder:


  •  Forstå hva endringsledelse er, og hvorfor det er viktig å fokusere på de   menneskelige og organisatoriske forholdene ved en endring.

  •  Forstå de grunnleggende fasene i et endringsprosjekt og hvilke   aktiviteter det er lurt å gjennomføre i hver fase, mot ulike målgrupper,   for å sikre en vellykket endring.

  •  Gjennomgang av ideer til hvordan en kan involvere og skape   endringsevne og motivasjon for det nye i organisasjonen.

  •  Gjennomgang av hvordan man på en strukturert måte kan gå fram for å   skape forankring og eierskap.

  •  Forstå hva endringsmotstand er og hvordan det er mulig å håndtere   endringsmotstand og ikke endringsklare medarbeidere.


Etter kurset skal lederen:


  •  Kunne trekke opp de mest grunnleggende steg og aktiviteter i et nytt   endringsprosjekt, ved bruk av metoden: «C3 Metode for endringsledelse og endringskommunikasjon».

  •  Vite hvilke praktiske metoder og fremgangsmåter de som arbeider med   endringer kan ta i bruk.


Lengde:

  •  4 timer, a 50 min (kan utvides)