Modul 14:    KonflikthåndteringBeskrivelse

Det å håndtere konflikt i arbeidssituasjonen kan for mange oppleves som vanskelig og lite hyggelig arbeid. Kurset gir en god innføring i håndtering av de mest vanlige problemene. Modulen gir en grunnleggende forståelse for hva konflikt på arbeidsplassen er. Det gjennomgås forskjellige typer konfliktatferd og det vies stort fokus på hvordan lederen skal tilnærme seg konflikter. To metoder for konflikthåndtering presenteres, en prosesstilnærming og en struktur tilnærming. Vi gjennomgår hvordan lederens rolle i konfliktmekling er, og praktiske måter lederen kan håndtere konflikter på. Lederen får konkret og praktiske tips for hvordan enkle og vanskeligere konflikter kan håndteres.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Gi økt forståelse om hvordan konflikter oppstår, hva som kjennetegner   forskjellige konflikter og hva som kreves av den som skal håndtere   konflikter.

 •  Bevisstgjøre hvilke egenskaper ved en selv en kan anvende for å   håndtere konflikter.

 •  Skal vite hva en konflikt er og hvordan man i en tidlig fase kan detektere   at en situasjon nærmer seg en konflikt.

 •  Får innføring i to måter å tilnærme seg konflikt på, prosesstilnærmingen   og strukturtilnærmingen.

 •  Forstå lederens rolle i konfliktmekling av praktiske framgangsmåter.

 •  Gjennomgang av metoder og praktiske tips gjennom fokus på tre ulike   ledersituasjoner.


Etter kurset skal lederen:


 •  Ha forståelse for hvilken metode som egner seg for å løse ulike   konflikter en har foran seg.

 •  Vite hvilke praktiske teknikker som best fungerer i bestemte situasjoner.

 •  Utvide ledelses repertoar, tørre å gå inn i konfliktsituasjoner.

 •  Være mer mentalt forberedt på framtidige konflikter og ha en idé om   hvordan en skal gå fram for å forhindre eller løse konflikter.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min