Innføring av SAP i Nortura

2016-2021

Nortura har igjennom 6 år innført SAP i hele organisasjonen og på alle sine 33 anlegg i Norge. 5500 ansatte har fått ny arbeidsdag med SAP. Stein var ansvarlig konsulent for endringsledelse og kommunikasjon hvor han sammen med NTT data og kunden ledet over 40 konsulenter og rådgivere.

Hovedfokus bestod primært av kommunikasjon, endringsledelse og opplæring. Det var mye fokus på etablering av endringsstrategier, onboarding av ledere og  endringsklarhetsanalyser. Etablere praktiske planer for å gjennomføre endring i støttefunksjonene og ute på anlegg. Etablere strategier og konkret arbeid for å håndtere endringsmotstand, samt strategisk og praktisk kommunikasjonsarbeid rettet mot hele organisasjonen.


Arbeidet bestod også i mye topp- og mellomledercoaching for å få endringen til å skje, og bygge motivasjon i organisasjonen for en vellykket implementering.