Stein D. Wesenberg er en erfaren kurs- og foredragsholder innen temaer knyttet til ledelse, organisasjonsutvikling, intern kultur og kommunikasjon. Han er utdannet arbeids- og organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo. Han har 20 års erfaring med endringsprosesser og prosjektledelse fra privat og offentlig sektor. Siden 2004 har han drevet lederutviklingsprogrammet «Ledelse i praksis» på IØT (INDØK), NTNU. Han underviser på Høyskolen Kristiania i intern kultur og kommunikasjon. Stein var med på å lede enheten for leder og organisasjons-utviklingsenheten i Deloitte Consulting. Han har også vært eier og daglig leder av konsulentselskapet GK Change AS, et datterselskap i Geelmuyden.Kiese.
Han liker å jobbe i skjæringspunktet mellom akademia og praktisk rådgivning, og har et sterkt fokus på å omsette teori i praksis.