Visa Norden Baltikum

2018-2021

Lederteamet for Visa Norden og Baltikum har i perioden gjennomgått leder- og teamutvikling. Fokuset for leder og teamutviklingen var å utvikle nye måter å forbedre og oppnå måloppnåelse. Utvikle den enkelte leders prestasjoner og skape et mer effektivt team. Team ytelsen økte ved å tilføre teknikker for økt kunnskapsdeling, skape mer trygghet og nye «groundrules» blant topplederteamet. Programmet inneholdt også opplæring i endringsteknikker for raskere å tilpasse seg et skiftende marked med mål om hele tiden være foran konkurrentene.