TRI tilbyr følgende tjenester

Leder

Lederutvikling og lederkommunikasjon

Ledere må vise vei og kommunisere hvor organisasjonen skal gå

"Ingen endring uten kommunikasjon"


selskap

Organisasjonsutvikling og innovasjon

Organisasjonen må involveres og alle interne krefter bør brukes for å skape innovasjon

TEAM

Teamutvikling som modustrening

Team bør frigjøre deltakerens kunnskap og kompetanse og alle må være med påå skape effektivitet og konkurransefortrinn

ENDRING

Endringsledelse og kommunikasjon

Endringer må opprettholdes så en hele tiden er i takt med omgivelsene. Vårt endrings-arbeid skjer gjennom bruk av velutprøvde metoder 

 

Opphavsrett TRI Consulting AS